SHIB最大个人持仓用户加码SDOG

根据以太坊链上数据显示,0x611F32E5d7F6640ecAf3e66759318aBB9CbEce64
该地址为SHIB个人持仓最大的用户,持有4000亿SHIB,折合价值约为$1700万,该地址于近期突然进场增持SDOG,当前已持有3000亿枚。

作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞13 分享